Чистокръвен английски кон

ЧАП е създадена в Англия в края на 17 век и началото на 18 век.

Тя е резултат на сложно възпроизводително кръстосване на местни коне с арабски,берберийски,турски, туркменски,неаполитански и испански коне,чрез системен подбор и главно селекция в изпитване на качествата за развиване на високи скорости.Породата е най-съвършенното творение на поколения селекционери,въплатили в нея ненадминатата скорост,издържливост и широки адаптивни способности,онаследявани в най-голяма степен от потомството.За разплод са използвани проявилите се само в организираните надбягвания коне,резултатите от които са протоколирани в специален регистър.За консолидиране и по-наташно усъвършенстуване на породата голяма роля са изиграли някои не маловажни фактори,като подходящият мек климат,пашата,обилното хранене и най-важно системата на тренинг и изпитване беговите способности на конете.За оформяне на резултатите и организиране по-нататъшната работа с ЧАП е въведена строга отчетност.В тази връзка през 1794 г.е издаден том 1 на племенната книга ДЖЕНЕРАЛ СТЪДБУК са записани всички коне отговарящи по тип,екстериор и бегови качества на изискванията за породата.След издаването на том 1 книгата е закрита за вписванена нови животни.В следващите издания на племенните книги са записвани само коне,чийто родители фигурират в том 1 на Дженерал Стъдбук.Сега всички съществуващи коне от ЧАП водят началото си от 3 забележителни жребци-родоначалници Байерлей Търк,Дарлей Арабиан и Годолфин Барб,чрез техните потомци Херод,Еклипс и Метчем с около 40 кобили-майки.Благодарение на своите ненадминати до днес скоростни качества,отлични аклиматизационни и наследствени способности породата е получила широко разпространение и се е утвърдила като основна порода подобрителка на всички културни породи полукръвни коне в света. ЧА кон е бегови тип селекциониран да развива висока скорост.Отличава се с висок ръст,удължена шия,почти квадратно тяло,при което предният и заден пояс са удължениза сметка на по-късия гръб и поясница.Главата е удължена,леко заострена в долната част с права профилна линия.Очните орбити са добре изразени.Кожата е нежна сп добре очертани кръвоносни съдове по главата и крайниците.Шията е права,дълга,покрита с плътна мускулатура,холката е висока,добре изразена.Гръдният кош е не много широк но достатъчно дълбок,гърбът и поясницата прави скъсени,крупата средно широка,дълга и леко наклонена.Коремът е прибран,а мускулите на добре тренираните коне са очертани по цялото тяло.Предните крайници са с дълга и наведена плешка,дълго рамо и подрамо.Свирките са сравнително къси със здрави сухожилия.Копитата са средно големи със здрав копитен рог.Задните крайници са првилно поставени с дълго бедро и подбедро.Гривата и опашката са нормално дълги,цветът на косъма е най-често алест,кестеняв,черен и по-рядко сив в различни нюанси.Тренингът на конете започва на 18 месечна възраст,а излитванията на 24 месечна възраст. В Б-Я ценните качества на ЧАП са оценени непосредствено след овобождението от турско робство и породата е изиграла основна роля за създаване и развитие на нашето полукръвно коневъдство.Най масово внос на коне у нас е осъществен през 1953 г.и от тогава развъждаме ЧАП в чисто състояние.Периодично в различни години са внасяни жребци и кобили от Полша,Чехия,Русия,Унгария,Румъния и Франция.Националния генофонд беше съсредоточен в Държавните конезаводи,Кабиюк,Победа/бившето Клементина край Плевен/,Ст.Караджа,Хан Аспарух,Истър и няколко племенни конеферми.На този етап племенни стада се развъждат в КЗ”Кабиюк”и в редица частни конеферми,като конете се използват за разплод,различни видове надбягвания и по рядко в класическия конен спорт,най-вече за всестранна езда.

Екстериорните измерения в см. са следните:

  ВХ. КДТ. Обхв. гърди Обхв. свирка
Жребци 160 - 166 159 - 163 180 - 188 19,8 - 21
Кобили 160 - 164 158 - 162 178 - 186 18,9 - 20

НАК © 2016. Всички права запазени