Чистокръвен арабски кон

Чистокръвната Арабска порода е една от най-старите културни породи в света.

Създадена в Арабия тя постепенно разширява своя ареал, за да се утвърди като основната порода подобрител на коневъдството в света. Като център за създаване на породата се считат районите по течението на реките Тигър и Ефрат, а основна заслуга имат номадските племена населявали тези места. Без съмнение решителна роля за елитната част на популацията са изиграли дворцовите конюшни на арабските страни, в които се полагали изключителни грижи за конете. Общопризнато е също, че в историческото развитие на арабската порода огромна роля са изиграли и условията на високото плато Наджет, където са създадени най-здравите и невзискателни животни и в голяма степен е изградена структурата на породата под влияние на народната селекция. В този район са действали неписани закони недопускащи вливане на кръв от други породи, а произходът на всяко животно се е знаел и предавал от поколение на поколение. Тези фактори, действали в продължение на векове, са допринесли за създаване на коне с изключителна издържливост, хармоничност и красиви телесни форми – качества, с които арабският кон е издържал конкуренцията на развъжданите и отглеждани в Европа коне. В генеалогията на породата се наблюдават над 20 линии и над 65 известни фамилии. В България непосредствено с откриването на КЗ ”КАБИЮК” през 1894 г. за изграждане на арабската секция са внесени значителен брой чистокръвни арабски жребци и кобили от Турция, Полша и Австро-Унгария. В последствие периодично е осъществяван внос предимно на чистокръвни арабски жребци. За развитието у нас в рамките на породата приемаме условно два основни периода: първият обхваща времето от 1894 г. до 1970 г. когато се работи за създаване в племенното стадо на самостоятелна структура и вторият след 1970 г. когато от разплод са изключени жребците имащи и малко кръв от типа ”Шагия.” Следователно ЧАр коне в България се развъждат чистопородно след 1970 г. В екстериорно отношение конете се отличават с лека и красива глава с права профилна линия, широко чело, със силно изразени очни орбити и големи изразителни очи. Муцуната е малка, с големи ноздри и фини ръбове. Челюстите са дълбоки, с широки ганаши и голяма свободна дихателна тръба. Шията е дълга, с подчертано лебедова форма, много гъвкава и подвижна. Гривата е буйна, холката средно висока, гърбът и поясницата са прави. Крупата е идеално развита, заоблена и покрита със силно изразена мускулатура. Опашката е високо поставена, средно дълга и красиво носена. Гръдният кош е закръглен и добре замускулен. Костната система е здрава, крайниците са сухи, с правилна форма, ясно очертани колена, скакателни стави и добре изразени здрави сухожилия. Бабките са средно дълги, а копитата - кръгли, гладки със здрав копитен рог. Кожата е нежна, интензивно пигментирана, с фина космена покривка, обхващаща почти цялата цветова гама. Цветът на косъма е разнообразен, като преобладаващ е сивия, чилестия и кестеняв цвят. Породата се използва при създаване и усъвършенстване в полукръвното коневъдство и главно за езда. Тренинга и изпитването на конете започва на 2 годишна възраст.

Екстериорните измерения са следните в сантиметри:

  ВХ. КДТ. Обхв. гърди Обхв. свирка
Жребци 145 - 155 147,5 - 160 171 - 183 18,5 - 20
Кобили 145 - 152 146,5 - 155 169 - 180 18 - 19,7

Основното стадо на породата е позиционирано в КЗ ”КАБИЮК” гр. Шумен и в частни конеферми. Републик България членува в международната асоциация за развъждане на ЧАр коне WAHO.

НАК © 2016. Всички права запазени