За правилното организиране на селекционния и репродуктивен процес в България, Националната асоциация по коневъдство е изградила хоризонтална и вертикална структура от специалисти - зооинженери и ветеринарни лекари, които изпълняват зоотехническите мероприятия.  Регионалните специалисти ръководят и провеждат селекционния и репродуктивен процес в областта на коневъдството на територията на региона, съгласно нормативната база, регламентираща племенното коневъдство. Координират селекционната и репродуктивната дейност в региона както на национално ниво, така и между собствениците на коне. В изпълнение на своите задължения те осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със служителите на НАК, поддържат постоянен контакт с породните специалисти и председателите на породните асоциации.

НАК © 2016. Всички права запазени