НАК организира годишна среща на собствениците на коне от Рисисти породи, която ще се проведе
на 26.01.2019 г. от 13.30 часа в „Спа-център ЯЕВ“ с. Соколица, община Карлово при следният дневен ред:
 
1.РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
2.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПРЕЗ 2018 год.
  •  Отчет за развъдната дейност.
  •  Отчет за спортно-състезателната дейност.
  •  Дискусия.
3.РАЗГЛЕЖДАНЕ ПЛАНА ЗА РАБОТА ЗА 2019 год.
  •  Мероприятия свързани с развъдната дейност.
  •  Организация на спортно-състезателната дейност през 2019 год.
  •  Дискусия.
4.АДМИНИСТРАТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.
5.РАЗНИ.

НАК © 2016. Всички права запазени