І. Всички собственици на коне,

които са получили Сертификат за покриване за 2018 г. 

да го изпратят/донесат попълнен до края на месец ноември 2018г., на адрес:

НАК, 1756 София

ул. Бистришко шосе 26

 

ІІ. Собствениците на коне, които са регистрирани като земеделски производители са длъжни да заплатят селекционни такси за 2018г. до 30.11.2018г.

На незаплатилите таксата, конете им излизат от селекционен контрол за 2019 г.

За справки: зооинж. Владимир Владов - 088 876 70 85/088 561 42 88

НАК © 2016. Всички права запазени