Нашата мисия

♦ да бъде обединяващият център на породните асоциации, които играят активна роля за стимулиране успешното развитие на българското коневъдство;
♦ да насочи своите усилия за повишаване и обогатяване на генетичния потенциал на породите коне, развъждани в България;
♦ да гарантира породната принадлежност и произхода на животните;
♦ да допринася решително като подпомага, обединява и насочва усилията на членовете си за развитие на икономическата ефективност от развъждането и производството на коне;
♦ да съхранява, обогатява и пренася през времето традициите за добри практики в бранша;
♦ да утвърждава своята роля на център осигуряващ професионална и висококачествена подкрепа и обучение в областта;
♦ да защитава интересите на своите членове като провежда и утвърждава стратегии и политики с регионално и национално значение.
♦ да съхранява и развива отечествените породи на България

НАК © 2016. Всички права запазени