Формирана като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, Националната асоциация по коневъдство е независима, доброволна, неполитическа организация, която се учредява за неопределен срок, в обществена полза и е изградена на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете.


Своята дейност НАК започва през 1999 г. под ръководството на зооинжинер Евгени Димитров. Двигател за нейното създаване и изграждане е породилият се първоначален ентусиазъм, който цели обединяване на коневъдите в България. Следва ръководството на г-н Наим Наим, а настоящ председател на Асоциацията е г-н Гриша Ганчев.

Създадена в периода на процедура по преструктуриране на държавните предприятия и конезаводи, НАК успешно осъществява функцията си на обединителен център и защитава интересите на собствениците на коне, които са насочили усилията и дейността си към стимулиране на успешното развитие на българското коневъдство.

Още от самото си зараждане асоциацията е устроена с централен офис в София и няколко регионални офиса в цялата страна като дейността и се осъществява от изградената централна и регионална структура от екип специалисти  организирани в административно и професионално звено, които работят в непрекъснато партньорство.

От 2006 г. притежава собствена софтуерна програма, жребцово депо позиционирано в София както и  ген банка за съхранение на сперма от жребци.

През 2010 г. В НАК настъпват структурни промени. От състава и се оформят три отделни самостоятелни асоциации: Български спортен кон, Източнобългарски кон и Плевенски кон.

През годините НАК е инициатор на редица начинания, които са в основата на развитието и допринасят за популяризирането на коневъдството както и подобряване качествения състав на конете. Такива мероприятия са станалите неразделна част от историята и дейността на Асоциацията национални изложения, турнири както и лицензионния режим на жребците производители. НАК е първата организация в България въвела паспортизирането на конете според регламент на ЕС 504. От дълги години асоциацията успешно представлява България в международни организации като WAHO, ISBC и WHBSF.
.
В историята на НАК ще останат работните срещи и общите начинания с колеги от сродни развъдни организации  от Унагария, Австрия, Франция, Румъния, Турция, Сърбия и други държави, лидери в коневъдството.

НАК © 2016. Всички права запазени