Обучението и повишаването на квалификацията е важно условие за получаване на по-добри резултати от положения труд. НАК се стреми и прави всичко възможно за организиране и провеждане на образователни курсове, семинари, работни срещи както за своите специалисти, така и за собствениците на коне. Чрез тези си инициативи с фокус върху приложната функция, асоциацията цели да се открият решения и методи за подобряване на дейностите свързани с коневъдството, да се достигне до нови хоризонти и да се разкрият аспекти, които ще разширят, обогатят и своевременно осъвремнят работата на специалистите. Чрез предоставяне и обмяна на опит, добри практики, интересни идеи и похвати НАК се стреми за активно прилагане на придобитите практически умения. Не на последно място тези срещи са предпоставка за създаване на нови контакти, познанства и партньорства.

Предвижда се обученията да придобоият международен характер. Ще бъдат канени лектори и обучители от Унгария, Франция и др. Държави в които коневъдството е на виско ниво.

НАК © 2016. Всички права запазени