Национални изложения

Започнали през 2011 г. с провеждане на първото по случай честването на шесдесетата годишнина от признаването на породата Дунавски кон, националните изложения са неразделна част от дейността на НАК. Те са отлична форма за популяризиране на коневъдството както и начин за решаване на въпроси, касаещи нивото и качеството на селекция, демонстрирани чрез най-добрите екземляри в прородата.


Част от целите на тези събития, които се провеждат  в различни райони на страната, е както популяризирането на породите така и същевременно чрез експертно оценяване да се покаже качеството на отделните породи коне. Изложенията се организират и провеждат чрез спечелeн от Асоциацията проект, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ към МЗХ и частично съфинансиран от Асоциацията. Станали вече традиция в дейността на НАК те са се превърнали в инструмент в решаването на проблемите на българското коневъдство, която убедително оказа положителен ефект.


За провеждане на изложенията в коневъдството съществува правилник,  за всяка порода, който регламентира избора на селекционната комисия и обявяването на шампион на породата – жребец и кобила майка. Следва класация с първо, второ и трето място за съответните категории при жребците, кобилите майки и подрастващите кончета.

НАК © 2016. Всички права запазени