Консултантска дейност

Въз основа на разработената през последните години програма за събиране на информация, обработка и анализ, се създаде база данни за развъжданите породи коне у нас. Успоредно с това бяха разработени и образци на зоотехническа документация, съобразени с директивите на ЕС. Чрез тях Асоциацията може да предостави качествена информация за нуждите на всеки заинтересован.

Ежедневно от нашите експерти зооинжинери, ветеринарни лекари и административен състав се предоставят специализирани консултации и справки, третиращи въпроси от икономически и технологичен характер както по телефона, така и на място в офисите на НАК.

Информационно осигуряване

НАК издава „Каталог на жребците производители” за различните породи коне. Всяка година по проект, спечелен от Асоциацията, се предоставя техническа помощ, в резултат на която се организират и провеждат редица национални изложения на коне от породите, за които има лицензи – Каракачански кон, Хафлингер, Български рисист кон, Чистокръвна английска порода, Дунавски кон и Български тежковозен кон, Тракенер, Дунавки кон, Хафлингер. Организацията на тези изложения изисква големи усилия и старание, но всички те се проведождат на много добро ниво. Като потвърждение на това са и многобройните отзиви в медиите.

Ежегодно Асоциацията подготвя и издава Бюлетин със статистически данни, отразяващи актуалното състояние на всяка порда за предходната година.

Важна част от информационното осигуряване представляват и издаваните за различните породи племенни книги, включващи информация за всички кобили майки и жребци от породата с техните поколения.

НАК осигурява съдейдтвие и участва с презентации и предоставяне на актуална информация на срещи, организирани от различни институции и органи, които имат за цел да дадат насоки за приложно практическо изпълнение на начините и способите за кандидатстване по европейски  програми в областта на Коневъдството.

НАК работи и предвижда изпълнението на различни проекти с акцент върху информационнното осигуряване.

НАК © 2016. Всички права запазени