Националната асоциация по коневъдство поддържа тесни контакти и активно работи с различни организации в областта на коневъдството в много държави от Европейския съюз. Наши експерти често посещават мероприятия и вземат участие в работни срещи с представители на сходни на нашата асоциации и други международни структури. Като такива можем да отличим:

  •  Участието ни в годишната среща на Международната организация за водене на родословната книга на Чистокръвната английска порода.
  • Сътрудничиеството ни с Румъния на ниво Министерство на земеделието.
  • Партньорството ни с Унгария – главно с Асоциацията на Нониуса. На провелото се Пето национално изложение на коне от породата „Дунавски кон“ през 2015 г. почетният гост агроинж. Ласло Барток беше част от селекционната комисия.
  • Активната ни работа от доста години със съседна Сърбия. През 2012 български собственици на коне участваха на традиционният конен празник в гр. Пожаревац.  Представянето на българският отбор беше много добро, завоювахме две първи награди в дисциплината гладко надпрепускване.
  • Установените ни контакти с г-н Лукас Шайбър и г-н Робърт Майер, представители на Тиролската Хафлингерска организация, които бяха гости на Изложението на Хафлингерите у нас, и последвалото посещение от българска страна в Австрия, от където беше закупен жребец от породата Хафлингер.

Предстоящото участие на експерти в 72-та Конферция на развъдните организации от Европа на коне от Рисисти породи. В резултат на активната работа в международен план, НАК e член и успешно представлява България в международните организации: WAHO, ISBC и WHBSF.

НАК © 2016. Всички права запазени