Нашата мисия

Повишаване и обогатяване на генетичния потенциал на породите коне, развъждани в България

Документи

Нормативни документи, сертификати и декларации, такси

Жребци производители

Списък на жребците производители по години

Родословия

Информация за родословията на всички категории коне

Породи коне в България

Информация за породите коне отглеждани в България

Национални изложения

Информация за Националните изложения на коне, организирани от НАК

Стъд бук

Информация за конете от Чистокръвната английска и Чистокръвната арабска породи в България

Членове

Информация за членовете на НАК

Ние и медиите

Представяне на дейността на НАК чрез средствата за масово осведомяване

Международна конференция

Международна конференция

Наши експерти ще вземат участие на 72-та Конферция на развъдните организации от Европа на коне от Рисисти породи, която ще се проведе в Париж, Франция.

Продължава...

Дунавски кон

Дунавски кон

Предстои Общо събрание на членове на асоциацията "Дунавски кон". Мероприятието ще се проведе на 06.02.2016 г., гр. Плевен.

Продължава...