Такси

 • За породите Чистокръвен английски кон и Чистокръвен арабски кон +

  УСЛУГА ЦЕНА
  1 Издаване на паспорт на конче до 6 месечна възраст от раждането му. 100.00 лв.
  2 Издаване на паспорт на конче след 6 месечна възраст от раждането му. 150.00 лв.
  3 Такса за включване на жребците в каталога на производителите за новия случнен сезон в следващата година. Определя се ежегодно до 30.10. на настоящата календарна година, а сумата се заплаща до 30.11.
  4 Такса за регистриране на жребец производител след 01.01 на текущата година. Двоен размер на таксата определена в т.3.
  5 Издаване на дубликат на паспорт. 100.00 лв.
  6 Издаване на паспорт след дубликат. 150.00 лв.
  7 ДНК – проба. 65.00 лв.
  8 Регистрация смяна на собственост. 20.00 лв.
  9 Регистрация на внесен кон. 50.00 лв.
  10 Издаване на експортен сертификат. 150.00 лв.
  11 Зоотехнически преглед на стадото над 5 бр. кобили майки. 50.00 лв.
 • За породите Шагия и Български рисист кон +

  УСЛУГА ЦЕНА
  1 Издаване на паспорт на конче до 6 месечна възраст от раждането му. 100.00 лв.
  2 Издаване на паспорт на конче след 6 месечна възраст от раждането му. 150.00 лв.
  3 Такса за лицензиране на жребец за настоящата година. Таксата се определя от развъдната организация и се заплаща до 30.01. на същата година.
  4 Такса за  за лицензиране на жребци след срока определен в т. 3. Двоен размер на таксата определена в т.3.
  5 Издаване на дубликат на паспорт. 100.00 лв.
  6 Издаване на паспорт след дубликат. 150.00 лв.
  7 ДНК – проба. 65.00 лв.
  8 Регистрация смяна на собственост. 20.00 лв.
  9 Регистрация на внесен кон. 50.00 лв.
  10 Издаване на експортен сертификат. 150.00 лв.
  11 Зоотехнически преглед на стадото над 5 бр. кобили майки. 50.00 лв.
 • За породите Тракенер БГ, Дунавски кон, Български тежковозен кон и Каракачански кон +

  УСЛУГА ЦЕНА
  1 Издаване на паспорт на конче до 6 месечна възраст от раждането му. 65.00 лв.
  2 Издаване на паспорт на конче след 6 месечна възраст от раждането му. 65.00 лв.
  3 Такса за лицензиране на жребец за настоящата година. Таксата се определя от развъдната организация и се заплаща до 30.01. на същата година.
  4 Такса за  за лицензиране на жребци след срока от определен в т. 3. Двоен размер на таксата определена в т.3.
  5 Издаване на дубликат на паспорт. 100.00 лв.
  6 Издаване на паспорт след дубликат. 100.00 лв.
  7 ДНК – проба. 65.00 лв.
  8 Регистрация смяна на собственост. 20.00 лв.
  9 Регистрация на внесен кон. 50.00 лв.
  10 Зоотехнически преглед на стадото над 5 бр. кобили майки. 50.00 лв.
  11 Тавриране 15.00 лв.
  12 Брандиране 30.00 лв.
 • 1

Таксите са в сила от 01.12.2016 и са одобрени от УС на НАК

НАК © 2016. Всички права запазени