Сертификат за идентификация на коне от тежковозна порода

Downloaded: 236

Важи за всички видове Тежковозни породи без животните от  Нониус; Дунавска порода и Хафлингер!

Посочените първа и втора страница се отпечатват на един лист!

 

НАК © 2016. Всички права запазени