Правилник за организация на селекционно-племенната работа и репродукцията в коневъдството

Downloaded: 226

Изпълнението на дейностите, предвидени в настоящия правилник имат за цел:

  • - запазване и съхранение на отечествените породи коне;
  • - запазване и разширяване на националния генофонд;
  • - подобряване качествата на конете в страната;
  • - подобряване репродуктивният капацитет на жребците и кобилите за получаване на повече и по-качествени приплоди;
  • - популяризиране на развъдната дейност в коневъдството;

НАК © 2016. Всички права запазени