Електронни документи

Сертификат за идентификация на коне от тежковозна порода

Важи за всички видове Тежковозни породи без животните от  Нониус; Дунавска порода и Хафлингер!

Посочените първа и втора страница се отпечатват на един лист!

Сертификат за идентификация на арабски кон

Важи само за Чистокръвна арабска порода!

Посочените първа и втора страница се отпечатват на един лист!

Сертификат за идентификация

Важи за всички породи без Чистокръвна арабска и всички  Тежковозни породи!

Посочените първа и втора страница се отпечатват на един лист!

Правилник за организация на селекционно-племенната работа и репродукцията в коневъдството

Изпълнението на дейностите, предвидени в настоящия правилник имат за цел:

  • - запазване и съхранение на отечествените породи коне;
  • - запазване и разширяване на националния генофонд;
  • - подобряване качествата на конете в страната;
  • - подобряване репродуктивният капацитет на жребците и кобилите за получаване на повече и по-качествени приплоди;
  • - популяризиране на развъдната дейност в коневъдството;

Before download...

Continue... ×

НАК © 2016. Всички права запазени